Sbírka dýmek na zámku Jánský vrch

Jánský vrch se může pochlubit jedním primem. Nabízí totiž na svých prohlídkových okruzích svým návštěvníkům možnost prohlédnout si největší sbírku dýmek v České republice a to dokonce tak rozsáhlou, že se jedná i o unikát v rámci střední Evropy. Obsahuje totiž na 1200 kusů dýmek z celého světa.

Jaké dýmky ve sbírce najdete?

Dýmky vystavené na zámku Jánský vrch jsou velmi různorodé a najdete v této kolekci dýmky klasické, dřevěné, ale největší zastoupení mají pravděpodobně dýmky porcelánové. Kromě toho jsou tu ale k nalezení také dýmky vyrobené z mořské pěny, nebo několik kousků vyrobených z plechu nebo hlíny. Většina dýmek, které jsou na zámku vystaveny v rámci této unikátní expozice má svůj původ v 18. až 20. století. Najdou se tu ale také starší exponáty a to až ze 16. století. Jedná se skutečně o dýmky z celého světa. Najdete tu totiž dýmky z Ameriky, konkrétně originální indiánské dýmky zvané kalumety, ale taktéž dýmky z Afriky vyrobené z ebenového dřeva nebo dokonce vodní dýmky pocházející z Orientu. Soubor dýmek byl postupně shromažďován od 60. let předchozího století. Součástí sbírky jsou samozřejmě také dýmky vojenské, šlechtické i exotické. Soubor dýmek je k vidění již jako součást základního prvního prohlídkového okruhu. Kromě dýmek samotných tu pak mohou návštěvníci zámku Jánský vrch obdivovat samozřejmě také jiné kuřácké potřeby.