Zámek Jánský Vrch - historie

Historie Zámku Jánský Vrch je poměrně bohatá. První objekt byl na místě zámku vybudován již ve 13. století, kdy byl nad městem vybudován hrad. V té době hrad patřil svidnickým knížatům, kteří jej později podstoupili biskupu Přeclavovi z Pogarel. V 15. století došlo ke značnému poškození hradu, především díky válkám a také díky příkazu samotného biskupství, které nechalo zničit část opevnění, aby jej nemohl využívat případný přemožitel. Po těchto událostech byl hrad přebudován a také byl přejmenován na Jánský Vrch. Definitivní podobu získal zámek Jánský Vrch až v 18. století, kdy došlo k jeho přebudování na barokní zámek. na počátku 19. století byl zámek přebudován na letní sídlo. V současné době je zámek Jánský Vrch spravován Národním památkovým ústavem v Olomouci. Od roku 2002 je zapsaný na seznamu kulturních památek České republiky. Zámek, který v současné době z venku vypadá stroze, ukrývá zajímavé interiéry, mobiliáře a umělecké sbírky.